Služby

formátování dílů
olepování tvarových dílů ABS hranami

Ministerstvo průmyslu a obchodu jako řídicí orgán Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále jen „poskytovatel dotace“ nebo „MPO“) na základě žádosti o poskytnutí dotace v rámci Výzvy Nemovitosti – Výzva VI programu podpory NEMOVITOSTI – POMOC PO TORNÁDU – aktivita A VI. Výzva – Pomoc po tornádu (dále jen „Výzva“) a Prioritní osy PO-2 „Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků firmě Truhlářství Pavel Křiva po živelné pohromě tornádo ze dne 24. 6. 2021 poskytlo finanční podporu z Evropské Unie.

Cílem projektu je obnova nemovitosti truhlářství Křiva poškozené tornádem na adrese Mikulčice parc. č. 920/2, stavby bez č.p., 696 19 Mikulčice.